Zapytanie ofertowe numer 1/2017 z dnia 28.09.2017r.

Na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa

Ovvo Optics Sp. z o.o.

  W związku z ubieganiem się przez firmę Ovvo Optics o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Zamawiający

Nazwa: Ovvo Optics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Nowobielawska 36, 58-260 Bielawa
Dane rejestrowe REGON: 366074087, NIP: 8822125619
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:


Artur Piłat

artur.pilat@ovvooptics.com

Tel: 001 (646) 436 9773

Postępowanie w docx

Postępowanie w pdf

Zapytanie ofertowe w pdf